ទាយាទអសុរកាយ (The Monster) ពីនំFullo Pack Seru, New​ comedy movies 2020 from Karuna Team

December 22, 2020 11 Views

ទាយាទអសុរកាយ (The Monster) ពីនំFullo Pack Seru
| New comedy movies 2020

សម្តែងដោយក្រុមករុណា

————————-

I am really much appreciated and credit to Green Screen Fisher Channel for Giant Spider Green Screen.
Channel link: https://www.youtube.com/channel/UCd2etf03OM0yMOloUH6Avfw
Video link: https://www.youtube.com/watch?v=spPcXxkpyDI
Video link: https://www.youtube.com/watch?v=2pmQzKrQ2cw

————————-

សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងក្នុងការសម្តែង ពីព្រោះទាំងការសម្តែង បច្ចេកទេស ថត និងកាត់ត នៅមានកម្រិតនៅឡើយ។ ពួកយើងជាក្រុមកំប្លែង #KimSavPhearithOfficial #KarunaTeam ឬ #ក្រុមករុណា ដែលទើបចាប់ផ្តើម ដូចនេះការសម្តែងមិនទាន់បានល្អដូចជាក្រុមសម្តែង រតន:វិបុល, yongye, ដូច្នឹងផង, កំប្លែងហ្មង, កំប្លែងctn, កំប្លែងពាក់មី, ដែលជាក្រុមកំប្លែងមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ឡើយ។

——————————————————————-​

សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន និងគាំទ្រ លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមពួកយើង។ ពួកយើងនឹងខិតខំសម្រឹតសម្រាំងនិងបង្កើតទស្សនីយភាពថ្មីៗ ប្លែកៗជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនា ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលឆាប់ៗ ខាងមុខនេះ!។

——————————————————————-

* រាល់វីដេអូ ដែលជាសមិទ្ធិផលរបស់ឆាណែលយើងខ្ញុំ មិនអនុញ្ញាត្តិអោយផូសបន្ត នៅលើយូធូបឡើយ។ សូមបងប្អូនមេត្តាអធ្យាស្រ័យ។

សូមអរគុណ!

source

Categories
Comedy
Leave a comment